wtorek, 10 grudnia 2013

PROSIMY O PŁACENIE PIENIĘDZY ZA CUKIERKI ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ! WPŁAT DOKONYWAĆ U SKARBNIKA KLASOWEGO! ;)

                    -ROKSANA

poniedziałek, 18 listopada 2013

 

Co to znaczy Super Klasa?

To ta klasa, która co dzień

stara się i walczy o to

żeby pierwszą być w pochodzie.

 

Jeśli zapał masz i chęć

weź do pracy zaraz się.

Sprzątaj klasę, ucz się pilnie

do pomocy chętnym bądź!

Super Klasy tytuł zdobądź!

18:19, 20roksana03
Link Dodaj komentarz »

Witajcie!

Poniżej są wiersze. Prosiłabym, abyście je ocenili w skali od 1 do 10 punktów. Oceny wpisywać w komentarzach. 

 

ZMIANA

KIEDYŚ CIĘ ZNAŁAM,

TY ZNAŁAŚ MNIE.

TERAZ NA INNĄ ZMIENIŁAŚ SIĘ.

TRUDNO MI JEST ROZPOZNAĆ CIĘ,

GDYŻ TERAZ TAK DOBRZE NIE ZNAMY SIĘ.

 

CHMURA

ZA OKNEM JESIENNA MGŁA I SZARA CHMURA.

CO ONA ZNACZYĆ MA?

TAK DŁUGO SIĘ ZASTANAWIAM...

MOŻE TO SZCZĘŚCIE, A MOŻE ZAŚ KLĄTWA.

NA JAKI OBRAZ TA CHMURA WYGLĄDA?

CZY TO KWIECISTA ŁĄKA, CZY MOŻE MIEJSCE GDZIE Z PRZYJACIELEM ROZŁĄKA.

CO TO ZA CHMURA PO NIEBIE SIĘ BŁĄKA?

MOŻE PTASZEK COŚ WIE, JEŚLI TAK TO MI WYJĄKA.

 

UROK ŚWIĄT

GDY RANO DZIŚ WSTAŁA ZA OKNO SPOJRZAŁAM. TAM BYŁO BIAŁO. OCH, PIĘKNIE! TAK PIĘKNIE SIĘ NA TO PATRZAŁO.

LECZ ZAPACH RYBY SMAŻONEJ ODWIÓDŁ MÓJ WZROK OD ŚWIATA BIAŁEGO.

NA STOLE OC POTRAW, POD CHOINKĄ PREZENTY, A ZA OKNEM ŚWIECĄCY MIKOŁAJ ŚWIĘTY.

TYLE EMOCJI, UŚMIECHU, RADOŚCI, ŻE AŻ MIŁO DO DOMU SPROWADZAĆ GOŚCI.

 

PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ

DZIŚ W PARKU WIDZIAŁAM RUDĄ WIEWIÓRKĘ.

BIEGAŁA SZALONA, MYSZKI GONIŁA, AŻ W KOŃCU NA JEDNĄ BIAŁĄ TRAFIŁA.

TAK SIĘ GONIŁY, BAWIŁY SKAKAŁY I OBIE NA CHWILKĘ SIĘ ZATRZYMAŁY.

MYSZKA ZMĘCZONA PADŁA I ZDECHŁA, A WIEWIÓRKA SMUTNA NAD NIĄ UKLĘKŁA.

POŁOŻYŁA SIĘ OBOK I CICHO ŁKAŁA:

- CZEMU TO ONA? BIEDNA MYSZKA BIAŁA.

ZDECHŁA, NIEWINNA I TAKA MAŁA. TO BYŁ JEJ KONIEC, A WIEWIÓRKA WCIĄŻ SZLOCHAŁA.

 

18:14, 20roksana03
Link Dodaj komentarz »

 

Prawo do życia i tożsamości

Państwo powinno Ci zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Od momentu urodzin masz prawo do imienia i nazwiska i jeśli to możliwe do poznania swoich rodziców i bycia przez nich wychowywanym. 

Prawo do wychowania w rodzinie

Twoi rodzice (opiekunowie) mają obowiązek wspierać Twój rozwój, i uczyć Cię korzystać ze swoich praw. Masz prawo mieszkać ze swoimi rodzicami (chyba, że byłoby to dla Ciebie szkodliwe). Jeśli Twoim rodzice nie mogą się Tobą opiekować państwo musi Ci zapewnić ochronę, pomoc i opiekę zastępczą. 
Prawo do wyrażania własnych poglądów


Masz prawo wyrażać swoje zdanie w sprawach, które Cię dotyczą, a dorośli powinni go wysłuchać i wziąć je pod uwagę. Masz prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do zapisywania się do rożnych stowarzyszeń, o ile nie ogranicza to praw innych osób. 

Prawo do prywatności

Nikt nie ma prawa do ingerencji w Twoją prywatność, chyba, że robi to ze względu na dobro Twoje lub Twoich bliskich.

Prawo do informacji

Masz prawo swobodnie się wypowiadać w każdej formie (ustnej, pisemnej, rysunkowej itp.), uzyskiwać informacje z różnorodnych źródeł (jak książki, media itp.)

Twoje dobro jest celem najwyższym

W przypadku adopcji najważniejsze jest Twoje dobro. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek niepełnosprawność, masz mieć dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, do edukacji, przygotowania zawodowego i rekreacji. Jeśli nie znajdujesz się pod opieką rodziców, tylko mieszkasz na stałe lub czasowo poza swoim rodzinnym domem, masz prawo do tego, aby sprawdzano, jakie masz tam warunki, czy sytuacja, z powodu której się tam znalazłeś, nie uległa zmianie. 

Prawo do godziwych warunków socjalnych

Masz prawo do opieki zdrowotnej. Państwo ma obowiązek Ci pomagać, jeśli Ty i Twoja rodzina jesteście ubodzy lub znajdujecie się w trudnej sytuacji życiowej. 

Prawo do edukacji

Masz prawo do nauki. Nauczanie podstawowe powinno być obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich dzieci. Edukacja powinna sprzyjać rozwojowi Twojej osobowość, Twoich zdolności i umiejętności. 

Masz prawo do poznawania i korzystania z kultury, nauki i języka Twojej rodziny oraz wyznawania i praktykowania własnej religii.

Prawo do odpoczynku

Masz prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych.

Ochrona przed przemocą

Masz prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. Nikt nie ma prawa Cię bić, prześladować i wykorzystywać w celach seksualnych. Masz prawo do ochrony przed wykonywaniem pracy, która jest niebezpieczna, szkodliwa dla Twojego zdrowia lub przeszkadza Ci w nauce. Nikt nie ma prawa angażować Cię w produkcję narkotyków i handel nimi ani zmuszać czy namawiać do ich zażywania. 

Ochrona przed konfliktem zbrojnym

Jeśli nie masz 15 lat, państwo nie może rekrutować Cię do wojska i musi Cię chronić przed bezpośrednim udziałem w działaniach zbrojnych. 

Ochrona w procesie karnym

Jeśli złamałeś prawo, nie powinieneś przebywać w więzieniu z dorosłymi i masz prawo utrzymywać kontakt ze swoją rodziną, do pomocy prawnej, psychologicznej itp., powinieneś uzyskać pomoc prawną i być właściwie traktowany przez system sprawiedliwości. 

Prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na inne

Masz prawo znać swoje prawa. Jeśli prawo Twojego kraju zapewnia lepszą ochronę i realizację Twoich praw niż artykuły tej Konwencji, to prawo Twojego kraju powinno obowiązywać w pierwszej kolejności 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Twoje prawa są łamane, jesteś krzywdzony, znajdujesz się w niebezpiecznej sytuacji, tutaj szukaj pomocy:

- nr 112 - telefon alarmowy(jeśli potrzebujesz interwencji policji, straży pożarnej lub pogotowia)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0 800 12 12 12 (nr bezpłatny jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego lub z sieci Orange)

Telefon zaufania Fundacji "Dzieci Niczyje" 116 111 (nr bezpłatny) oraz strona internetowa www.116111.pl

Niebieska linia 0 801 12 00 02 (płatny jest pierwszy impuls połączenia) - dla ofiar lub świadków przemocy w rodzinie18:00, 20roksana03
Link Dodaj komentarz »
środa, 13 listopada 2013

,,Wol­ność oz­nacza od­po­wie­dzial­ność. A to jest właśnie to, cze­go się większość ludzi obawia.''

- George Bernard Shaw

17:11, 20roksana03
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 12 listopada 2013

,,Jeśli nie ma­cie za­miaru stu­diować ana­tomii, sztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wy, ma­tema­tyki i es­te­tyki oraz nauki o bar­wach, pozwólcie, że po­wiem wam, iż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twa niż geniuszu. ''

- Salvador Dali

15:46, 20roksana03
Link Dodaj komentarz »

UWAGA!!!!!!

Już sprawdzana jest czystość w klasach!

Zadbajmy o porządek. W klasie sprawdza się:

- segregację śmieci

- gazetki

- obuwie zmienne i czy kurtki leżą na krzesłach

- tarcze

- ogólna czystość

Postarajmy się! Myślę, że każdemu byłoby miło, gdyba w przyszły roku na naszej półce stał puchar ,, Super Klasa''.  :)

Witajcie!!!

Tutaj umieszczam Wam już pomoc szkolną:

Oto filmy , które pomogą Wam utrwalić wiedzę!

15:37, 20roksana03
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4